• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

HƯỚNG DẪN BUILD ROM CHO HP4700

PhamQuang

Manager
PORT XIP CHO iPAQ HP4700Trong các bước Build ROM thì việc Port XIP được coi là bước quan trọng nhất.
Tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bước trong chủ đề này để các bạn sử dụng HP4700 có thể tự Build ROM cho riêng mình theo ý muốn.

Công cụ để Port XIP:
- Phiên bản ROM cho HP4700 tuỳ ý, định dạng *.nbf, đổi tên thành nk.nbf (tên có thể thay đổi)
- osnbtool của tác giả Weisun
- msflshtool.exe của tác giả Blueboy
- xip_out.bin - là xip mới mà bạn muốn chuyển vào ROM, bài 2 sẽ hướng dẫn cách tạo mới xip_out.bin.

Các tool đưa kèm dưới bài, sau khi có nk.nbf (ROM) và xip_out.bin, bạn hãy copy vào thư mục Tool để tiến hành công việc.
Trong tool tải về tôi đã tạo 2 bat file để hỗ trợ việc port và tạo ROM mới.

1/ Bung Xip của ROM:
Chạy 1___EXTRACT_XIP_4700.bat với dòng lệnh:
Mã:
[I][COLOR="DarkGreen"]osnbtool -sp nk.nbf 
osnbtool -d nk.nbf.OS.NB 1 xip.bin[/COLOR][/I]
Bạn sẽ thấy hình ảnh:

1a.jpg

Như vậy ROM của HP4700 gồm 4 phần, chúng ta chỉ quan tâm phần XIP (1) và IMGFS (2) mà thôi, phần tôi đánh dấu đỏ.
Bạn sẽ thấy thành phần xip.bin xuất hiện, đó chính là XIP của ROM của bạn.
Dùng xip.bin này (sử dụng bài 2) để tạo ra xip_out.bin (mới) rồi copy lại vào thư mục Tool của chúng ta.

2/ INSERT XIP mới vào ROM:
Sử dụng bat file thứ 2: 2___INSERT_XIP_to_ROM.bat, với các lệnh:
Mã:
[I][COLOR="DarkGreen"]osnbtool.exe -sp nk.nbf
msflshtool nk.nbf.OS.NB -r xip_out.bin -p 1
copy /b/y nk.nbf.PRE+nk.nbf.OS.NB nk.nbf.PRE.NEW
ren nk.nbf.PRE.NEW nk-new.nbf[/COLOR][/I]
2a.jpg


Chúng ta đã Add Xip mới (xip_out.bin) vào ROM, tạo thành ROM mới.
nk-new.nbf chính là ROM đã có Xip mới.
Bạn có thể mang ROM này Up cho máy, sẽ có thông số XIP mới.

(Bài sau sẽ hướng dẫn cách chuyển XIP mới).
 

PhamQuang

Manager
PORT XIP (Tiếp)


Hiện đã có công cụ của tác giả LennySh, nên công việc Port XIP khá dễ dàng và nhàn.
Phiên bản Beta 2 của tác giả LennySh có thể tải theo link sau:
Mã:
http://rapidshare.com/files/176044190/XIPKitchen_Beta2.rar
Sau khi tải Tool về, giải nén bạn sẽ thấy Tool cùng 3 thư mục:
Chúng ta cần:
- xip.bin của HP4700 (tách từ ROM nk.nbf như bài trên). Bạn hãy copy vào thư mục DEVICE_BINs
- xip.bin của ROM mới nào đó, có thể từ TouchHD, TouchDiamond,... tức là từ OS mới mà bạn cần chuyển, có thông số cao và mới hơn. Copy xip.bin này vào thư mục DONOR_BINs
- Chạy XIPKitchen.exe
- Nhấn "Pick Device XIP" và chờ (không cần làm gì cả)
- Nhấn "Pick Donor XIP" và chờ (không cần làm gì cả)
Sau ít giây sẽ hiển thị hình ảnh như sau:

1-9.jpg

Hãy đánh dấu như hình trên (để Xip gọn nhẹ) rồi nhấn "Build New XIP" và chờ (không cần làm gì hơn).
Sau ít giây sẽ thông báo quá trình hoàn chỉnh, bạn sẽ thấy xuất hiện thư mục NEW_XIPs, trong nó có file xip_xip.BIN. Hãy đổi tên thành xip_out.bin và tiếp tục công việc như cuối bài 1 đã hướng dẫn.

Thank LennySh !!!
 
Top