• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

AIM SeaBattle v1.03 cho màn hình QVGA

PhamQuang

Manager
AIM SeaBattle v1.03 for QVGA​


Game chiến thuật, sắp xếp và điều khiển thuỷ chiên trên biển, dành cho PPC:
- Các HDH W2k3. WM5.0 và WM6.0
- Hỗ trợ màn hình QVGA


Screen002.jpg
Screen003.jpg


Screen004.jpg
Screen005.jpg


Game đưa kèm duới đây.
 
Last edited by a moderator:
Top