• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn
mapbuidoi

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

 • I apologize, because you are not helping anything. My english very poor.
  my problem like this..after i buy o2 2nd i test all ok with 6.5 windows..when the battery 0% already...i using motorola ori charger 2 charged 4 1 day but cant turn on only blink clour 4 1 second...i noob about pda just stated using i bring 2 shop 2 find charger...i test 8 shop charger but still cant turn on n also using battery charger but cant also...all local one...this is problem now the seller just give me phone only..and checked the battery all ok...the problem i cant turn on..and i had done by press camera button+rec+power i had soft rest then it bring me to this

  mni1 bootloader then dont know hơ to do
  did i need memory card 2 solve?
  i plug the usb cable but cant recognize and úe acrive syn 4.5
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top