• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

WINDOWS PHONE - KỸ THUẬT VÀ HĐH

Khu vực thảo luận, sử dụng và kỹ thuật cho Windows Phone

HTC HD7

Khu vực dành cho HTC HD7
Threads
52
Bài viết
1.6K
Threads
52
Bài viết
1.6K

HTC MOZART

Khu vực dành cho HTC Mozart chạy WP7
Threads
19
Bài viết
436
Threads
19
Bài viết
436

HTC TROPHY

Khu vực dành cho HTC TROPHY chạy WP7
Threads
9
Bài viết
215
Threads
9
Bài viết
215

HTC SURROUND

Khu vực dành cho HTC Surround chạy WP7
Threads
15
Bài viết
178
Threads
15
Bài viết
178

NOKIA LUMIA

Khu vực dành cho Nokia Lumia chạy WP
Threads
20
Bài viết
210
Threads
20
Bài viết
210
Top