• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

LEO (HD2)

Khu vực dành cho dòng HTC LEO (HD2)

PDAVIET ROM cho HTC HD2

Khu vực giới thiệu và thảo luận ROM PDAVIET dành cho HTC HD2 (Leo)
Threads
108
Bài viết
11.8K
Threads
108
Bài viết
11.8K

ANDROID - HD2 (LEO)

Khu vực thảo luận và sử dụng Android trên HD2
Threads
415
Bài viết
46.8K
Threads
415
Bài viết
46.8K

WM7 - HD2 (LEO)

Khu vực giới thiệu và thảo luận về WM7 dành cho HD2
Threads
96
Bài viết
6.3K
Threads
96
Bài viết
6.3K
Top