• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

HTC - MÀN HÌNH QVGA

Khu vực dành cho các dòng HTC có màn hình SQVGA và QVGA

HIMALAYA

Khu vực dành cho HTC Himalaya
Threads
81
Bài viết
3.1K
Threads
81
Bài viết
3.1K

BLUE ANGEL

Khu vực dành cho HTC Blue Angel
Threads
248
Bài viết
15.7K
Threads
248
Bài viết
15.7K

WIZARD - CHARMER

Khu vực dành cho HTC Wizard & Charmer
Threads
307
Bài viết
12.2K
Threads
307
Bài viết
12.2K

PROPHET

Khu vực dành cho HTC Prophet
Threads
195
Bài viết
10.6K
Threads
195
Bài viết
10.6K

TRINITY

Khu vực thảo luận dòng HTC Trinity, HTC P3600, HTC P3600i, Dopod D810 ...
Threads
81
Bài viết
1.2K
Threads
81
Bài viết
1.2K

HERALD

Khu vực dành cho HTC Herald
Threads
102
Bài viết
1.7K
Threads
102
Bài viết
1.7K

HERMES (TyTN)

Khu vực dành cho HTC Hermes, HTC P4500, HTC TyTN ...
Threads
162
Bài viết
6.2K
Threads
162
Bài viết
6.2K

ELF & ELFin

Khu vực dành cho HTC Touch (Elf và Elfin)
Threads
179
Bài viết
4.1K
Threads
179
Bài viết
4.1K

PHAROS

Khu vực dành cho HTC Pharos, HTC P3470, Dopod P660
Threads
31
Bài viết
123
Threads
31
Bài viết
123

ARTEMIS & LOVE

Khu vực dành cho HTC Artemis & Love
Threads
183
Bài viết
4.5K
Threads
183
Bài viết
4.5K

GENE

Khu vực dành cho HTC Gene: HTC P3400, HTC P3400i, HTC P3401, Dopod D600, Dopod D600 (Action Version)
Threads
10
Bài viết
23
Threads
10
Bài viết
23

POLARIS (TouchCruise)

Khu vực dành cho HTC Polaris, HTC P3650, HTC P3651, HTC Touch Cruise ...
Threads
148
Bài viết
2.1K
Threads
148
Bài viết
2.1K

MAGICIAN & ALPINE

Khu vực dành cho HTC Magician và Alpine
Threads
92
Bài viết
4.7K
Threads
92
Bài viết
4.7K

KAISER

Khu vực dành cho HTC Kaiser (TyTNII)
Threads
206
Bài viết
5.7K
Threads
206
Bài viết
5.7K

PALM TREO 750V & PRO

Khu vực dành cho Palm Treo 750 và Palm Treo Pro
Threads
37
Bài viết
217

NIKE & NEON

Khu vực dành cho HTC Nike và HTC Neon
Threads
36
Bài viết
281
Threads
36
Bài viết
281

OPAL (Viva)

Khu vực dành cho HTC Touch Viva
Threads
70
Bài viết
946
Threads
70
Bài viết
946

TOUCH 3G

Khu vực dành cho HTC T323X, HTC Touch 3G, Dopod Touch
Threads
70
Bài viết
1.4K
Threads
70
Bài viết
1.4K

IOLITE (TouchCruiser 2009)

Khu vực dành cho HTC IOLITE (Touch Cruise 2009)
Threads
13
Bài viết
137
Threads
13
Bài viết
137

MEGA (Touch2)

Khu vực dành cho HTC Touch2 (MEGA)
Threads
16
Bài viết
417
Threads
16
Bài viết
417
There are no threads in this forum.
Top